Disseny eficaç de centres d'interpretació

Els museus i els centres d'interpretació, tot i compartir la missió fonamental d'educar i preservar la cultura, difereixen en el seu enfocament i objectius teòrics. Mentre que els museus tendeixen a ser institucions més àmplies, amb col·leccions pròpies i exposicions que abasten una varietat de temes, els centres d'interpretació se centren a proporcionar una experiència educativa específica sobre un tema concret, utilitzant enfocaments interactius i participatius, i solen estar vinculats amb el turisme local.

Què són exactament els centres d'interpretació?

Un centre d'interpretació es defineix com una instal·lació especialitzada que desenvolupa sales d'exposició permanents centrades en temàtiques que destaquen recursos distintius del territori, generalment vinculats a atractius d'interès turístic.
Aquesta denominació s'aplica també a les oficines de turisme que estableixen sales d'exposició pròximes a recursos culturals o naturals, proporcionant un espai educatiu i informatiu que busca enriquir l'experiència dels visitants en explorar i comprendre de manera interactiva els aspectes distintius de l'entorn.

Origen, enfocament i debat sobre els centres d'interpretació

La història dels centres d'interpretació es remunta a 1960, quan es van crear els primers als Estats Units. El seu boom va arribar a la dècada de 1990, coincidint amb un temps de bonança econòmica. Aquests espais, ideats originalment com una eina per explicar i contextualitzar elements patrimonials rellevants, han experimentat una evolució significativa al llarg dels anys.
Durant els 90, els centres d'interpretació es van convertir en un tema recurrent en l'àmbit del patrimoni, generant debats i crítiques, especialment des del sector dels museus, alhora que d'altres sectors els veien com a solucions integrals per al desenvolupament turístic. En els últims anys s'ha vist com molts d'aquells centres han tingut un gran èxit, mentre altres han mantingut un nombre de visitants molt baix i fins i tot han arribat a tancar les portes.

El que aquesta experiència ens diu és que un centre d'interpretació ha d'estar planificat de forma estratègica per a la seva pervivència i èxit. La coordinació de les diverses administracions públiques de la zona, així com un enfocament d'interès tant per a turistes com per al públic local, permetran que es tracti d'un equipament sostenible. En aquest aspecte, un centre d'interpretació poques vegades resulta interessant en si mateix, sinó que ho és amb relació a un element patrimonial de rellevància i la connexió amb la riquesa històrica, natural i cultural del seu territori.

Com dissenyar centres d'interpretació

Coneixent la història dels centres d'interpretació o centres de visitants, hem de valorar cada cas específic i el context actual per construir un espai que resulti realment útil i d'interès per als visitants al llarg del temps.
A continuació, comentarem uns quants aspectes d'interès per a crear centres d'interpretació realment rellevants.

1. Investigació i context

Com hem vist, els centres d'interpretació d'èxit es relacionen directament amb el seu entorn i poden anar vinculats a espais o temàtiques molt dispars. Conèixer a fons el tema central de l'exposició condicionarà com abordar tot el projecte i és, sens dubte, imprescindible per oferir una experiència rellevant. Per exemple, en el cas d'un parc natural, això podria incloure la fauna, flora, geologia i característiques especials de l'entorn.

També podem explorar com el centre es relaciona amb l'espai que ocupa, és a dir, quin és l'impacte de l'edifici, i com els visitants arribaran a ell. Com serà la seva façana? L'accés és fàcil o requereix vehicles de muntanya? Podran trobar-lo de forma casual o hem de senyalitzar l'entorn? La climatologia permet museografiar o dur a terme alguna activitat a la zona de l'exterior?

2. Definició d'objectius educatius específics

Més enllà del turisme, l'educació i divulgació han de ser els objectius últims de qualsevol centre d'interpretació. No obstant això, ser una mica més específics ens ajudarà a enfocar tota la mostra, des de la distribució i zonificació fins al disseny gràfic.

El centre d'interpretació busca conscienciar sobre la biodiversitat, la història local o les activitats turístiques? Pretén explicar detalls desconeguts d'un monument concret o té un enfocament transversal? Vol ser accessible per al públic infantil o se centra únicament en adults? Establir metes educatives específiques relacionades amb el patrimoni guiarà el disseny i la presentació de la informació de manera efectiva.

3. Disseny temàtic i flux de visitants

Organitzar l'espai de manera temàtica i considerar el flux de visitants és essencial en el disseny de qualsevol exposició. En el cas dels centres d'interpretació, cal fer èmfasi en l'experiència global del visitant no només dins de la sala sinó també fora. Com haurà estat el seu dia? Haurà visitat altres monuments o exposicions pròximes? El centre es troba al costat d'un punt patrimonial, o està allunyat? El visitant ha rebut algun tipus d'informació prèvia sobre el que anirà a veure?

Totes aquestes qüestions poden fer variar el contingut del centre d'interpretació i com s'aborda. Davant del dubte, per regla general és millor intentar tractar pocs punts i explicar-los amb claredat que voler abastar massa temàtiques. Si disposem d'un espai petit, serà encara més motiu per centrar-nos en alguna cosa concreta.

Hi ha moltes maneres de plantejar una exposició en un centre d'interpretació, des d'organitzar la informació per tipus d'activitats o regions, fins a estructurar el discurs segons diversos aspectes d'un mateix ecosistema. El grau de contextualització que oferim a l'espectador també dependrà de l'espai que tinguem i del coneixement general que tingui la població sobre aquesta temàtica.

4. Ús estratègic de la tecnologia

En el disseny de centres d'interpretació, com que no compten amb peces originals, solen incloure's bastants elements tecnològics com pantalles interactives o audiovisuals. Sens dubte, són un molt bon recurs per aconseguir una experiència interactiva i amena.

Assegura't que aquests elements no s'inclouen per inèrcia, sinó que tenen un motiu clar dins del discurs expositiu. Per exemple, en un centre d'interpretació sobre les masies d'una comarca, un interactiu que mostri l'arquitectura d'una masia en 3D i els usos tradicionals de cada estança pot afegir una visualització de dades atractiva i que complementi la visita d'una casa real.

Siguin els dispositius que siguin, recorda que tots tenen un manteniment que a vegades pot ser costós. Assegura't de triar sistemes fiables que puguin funcionar sense complicacions durant anys i que no suposin un desemborsament constant per al centre.

5. Inclusió d'elements sensorials

Com ocorre amb els elements tecnològics, els elements sensorials resulten molt atractius per al disseny de centres d'interpretació. Són un complement perfecte per a textos i visuals que a més agraden a tota mena de públic.

Gràcies a ells podem dissenyar panells amb petites zones a l'estil "toca-toca", per exemple, mostrant rèpliques de flora autòctona o materials i eines que utilitzaven els nostres avantpassats.

Utilitza il·luminació i so per reflectir els ambients naturals, o olors característiques per transportar els visitants. Aquests elements contribuiran a la immersió i connexió emocional, resultant en una experiència més rica i memorable.

6. Oferta d'activitats complementàries

Un dels aspectes més interessants que pot oferir un centre d'interpretació, més enllà de l'exposició en si mateixa, són les activitats conduïdes per professionals.

Una bona idea és oferir diversos packs amb visites guiades, passejos per l'entorn o un altre tipus de dinamitzacions que complementin i ampliïn els continguts de la mostra. Segons el perfil de l'usuari podem tenir packs d'activitats específiques per oferir-li una visita encara més completa i personalitzada. Per exemple, per a un visitant familiar, podem tenir un pack que inclou un joc que acosti els continguts als més petits. Per a un grup d'amics, un repte a l'estil geocaching podria motivar-los a visitar altres punts patrimonials menys coneguts.

empresa de disseny de centres d'interpretació

Petits laboratoris educatius: el futur dels centres d'interpretació

És possible dissenyar un centre d'interpretació atractiu, durador i beneficiós per al seu entorn si està ben plantejat i compta amb una base sòlida.

Aquest tipus d'exposicions, a diferència de les d'un museu, tenen major llibertat perquè no compten amb peces originals a preservar ni, per tant, normatives tan estrictes. Poden ser un perfecte camp de joc per a dissenyadors i per a visitants, ja que permeten experimentar amb nous formats i plantejaments.

Els centres d'interpretació del futur guiaran els visitants a través d'una experiència educativa on la interactivitat i la participació activa són elements clau, i mai no han de ser aliens a la realitat del seu entorn i context sociocultural.

Les diferències teòriques i de disseny entre museus i centres d'interpretació ressalten la diversitat d'enfocaments en la presentació i transmissió del coneixement cultural i educatiu. Cadascun exerceix un paper valuós en el paisatge cultural, contribuint a la preservació i difusió de la riquesa de la història i la societat.

BIBLIOGRAFIA

Miró, M., (2012). Buenas y malas prácticas en la creación de Centros de Interpretación [en línea]. Raining Stones. Interpretar el patrimonio. [Consultat el 13 de març de 2024]. Disponible a: https://manelmiro.com/2012/03/02/malas-y-buenas-practicas-en-la-creacion-de-centros-de-interpre