Declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://misterio.studio.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:

 • Textos en altres idiomes no traduïts. Aquests textos provenen de títols i noms propis i, per tant, no té sentit traduir-los.
 • Textos no traduïts: alguns articles del bloc o altres pàgines secundàries de la web poden no estar traduïdes en tots els idiomes.
 • Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, quant als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió en elements no textuals.

Càrrega desproporcionada:
No s'aplica.

Contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:
No s'aplica.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 27 d’octubre de 2023.
El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada pel mateix organisme.
Última revisió de la declaració: 27 d'octubre del 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del correu electrònic de contacte sobre requisits d'accessibilitat designat a aquest efecte.

Emprant el correu [email protected] o del formulari de contacte d'aquest lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pels responsables d'aquest lloc web i traslladades als desenvolupadors en cas de ser necessari.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del email [email protected] podeu presentar:

 • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Procediment d’aplicació

A través del email [email protected] podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Contingut opcional

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1).
 • Està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
 • Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive).
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny.

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text

Per modificar la mida de tot a la pàgina:

 • Ctrl + + per augmentar-ho
 • Ctrl + - per disminuir-ho
 • Ctrl + 0 restaura la mida original del text

Si el que voleu és anul·lar el full d'estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït.

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.