Serveis de museografia

La museografia aplega diverses tècniques expositives amb dos objectius principals: desenvolupar i mantenir espais expositius i preservar els béns culturals exposats. En aquest article t’expliquem una mica més en què consisteix i com enfoquem el nostre treball en aquest àmbit.

Què és la museografia?

La museografia és un conjunt de tècniques relatives al funcionament del museu. Bé sigui en la realització d'una exposició temporal o permanent, en la restauració d'obres d'art o en l'escenografia d'una mostra. Està vinculada a la museologia, la branca de les humanitats que estudia la història dels museus, la seva influència i les tècniques de conservació i catalogació.

Consideracions generals

 • Quan es treballa en un projecte museogràfic, és important tenir en compte una sèrie de factors per assolir un resultat satisfactori:
 • Ser previsor amb tot el que caldrà en l'àmbit tècnic.
 • Tenir clar el pressupost de què es disposa.
 • Tenir clars els mitjans amb què comptem.
 • Quin és l'espai disponible i les seves característiques.
 • A quin públic ens adrecem i què s'espera de l'exposició (l'objectiu serà intentar cobrir les vostres necessitats).
 • Quin enfocament vol donar-li la institució per a la qual treballem el contingut.
 • Contemplar la possibilitat de fer un tractament innovador de la informació i dels recursos.

Branques de la museografia que treballem

Comissariat

Els comissaris són a càrrec dels objectes o obres exposats a l'exposició permanent o temporal. Aquest treball inclou organització d'exposicions (amb la redacció del material corresponent), organització del personal, treball de recerca, realització del guió, gestió del projecte… Requereix un treball de recerca i estudi previ molt important i és la figura nexe entre institució i públic.

Direcció d'art

Es tracta d’establir el to visual de les exposicions. Per a aquesta funció cal conèixer l'espai, la seva arquitectura i el museu en profunditat. Aquesta activitat és la responsable de la imatge íntegrament i dels codis visuals, que comuniquen amb una intenció i missatge específics. Les decisions visuals que el director d'art prengui es desenvoluparan en altres disciplines adjacents com són el disseny gràfic, el disseny de producte, l'arquitectura efímera, etc.

Disseny i arquitectura del recorregut a l'espai

L'arquitectura ha de ser coherent amb el discurs de l'exposició i s'ha d'adaptar a l'espai disponible. Es busca crear un recorregut que reculli la intenció del guió i plasmi a l'espai la jerarquia entre seccions. D'aquesta tasca depèn, en gran part, l'experiència positiva o negativa de l'usuari, ja que el recorregut ha de ser usable i senzill d'entendre per al visitant.

Disseny gràfic

És el procés que dona forma visual als continguts perquè es puguin percebre de manera estètica i, sobretot, funcional. Parlem del disseny de panells, fulletons, plànols, il·lustracions i cartells, entre d'altres.

Interactivitat

Fins i tot si es compta amb un pressupost ajustat, es poden plantejar elements que ajudin els usuaris a involucrar-se a l'espai. Per exemple, elements multimèdia en vídeo, tractament de xarxes socials més personalitzades o webdocs interactius sobre l'exposició.

Muntatge de les exposicions

Per a aquesta tasca cal tenir en compte tots els processos i elements. Preveure tot el relatiu al muntatge requereix uns dies i un equip fiable, sensible a les necessitats específiques del material. Cada pas compta perquè tot surti correctament: el temps que necessiten els impressors o el temps mínim d'assecatge després de pintar espais, en serien dos exemples.

Il·luminació i altres elements

És important considerar un sistema d'il·luminació mòbil i ajustar-lo segons la distribució. Si hi ha paper o peces de valor històric o arqueològic, cal una tasca prèvia de documentació i estudi per conèixer les seves necessitats específiques de conservació. Tant pel tipus de llum que se'ls aplica, com per la temperatura que la sala ha de tenir perquè es conservin les obres de manera òptima. Per descomptat, la il·luminació també té un paper important en el disseny de l'espai per les connotacions expressives i la possibilitat de guiar l'usuari.

Comunicació de l'exposició

Ja fora de l'àmbit de la museografia, aquesta és igualment una tasca clau per donar a conèixer les exposicions a l'usuari de manera atractiva. Per fer una publicitat adequada és important saber qui és el nostre públic i conèixer-ne els interessos. Un criteri primordial en aquesta tasca és la claredat en els missatges comunicatius, tant en l'àmbit de copywriting com de disseny. Cartelleria, xarxes socials i banderoles són alguns exemples de suports comuns a la comunicació gràfica d'una exposició.

serveis de museografia

Museografía para y con el público

Incloure l'usuari en cadascun dels processos no només és molt recomanable, sinó que suposa un gran avantatge, ja que conèixer com pensen, els gustos o què esperen de l'exposició ajudarà a fer un treball més efectiu.

 • Perquè el públic tingui una percepció positiva de l'exposició i/o la institució és important:
 • Regular totes les activitats que afectin la imatge del Museu (publicitat, RRPP, xarxes socials...)
 • Estar presents constantment als mitjans, xarxes socials i opinió pública. Convidar al debat, al coneixement, a la reflexió.
 • Tenir una identitat i una unitat d’estil clares.
 • Estar actualitzats, mantenint una activitat d'acord amb la nostra estratègia.

Atendre totes les peticions i suggeriments del públic en la mesura que sigui possible.

Després de la crisi de la COVID-19 durant l’any 2020, el sector cultural va encarar nous formats sota el lema "cultura segura", adaptant-se a les necessitats i exigències de la situació. Des de llavors, molts elements museogràfics s'han mantingut amb una presència totalment digitalitzada i s'han tingut en compte les possibilitats de la tecnologia i les xarxes socials (directes d'Instagram, Youtube Live, exposicions digitals o en 3D...). Una dimensió virtual que molts projectes museogràfics abans no tenien en compte, però que avui dia han esdevingut un element més a implementar per obtenir resultats competitius.

Tota aquesta informació es basa en la nostra experiència amb la museografia. A Misterio Studio estarem encantades d'ajudar-te en qualsevol fase del teu projecte. Contacta amb nosaltres!

Necessites ajuda?

Si desitges assessorament per al teu proper projecte, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres