Mediació i divulgació cultural

Solucions per a transmetre continguts de la forma més eficaç i memorable

Tallers i formacions a mida ↓

Tot i que disposem d’una cartera de tallers i activitats ja dissenyats, també creem material didàctic i formatiu a mida. Tallers monogràfics o formacions de major durada enfocats a diferents tipus d’usuaris i entorns, com serveis culturals, exposicions o esdeveniments corporatius.

+ Eines educatives per a tots els públics
+ Nous formats per a la divulgació cultural
+ Formació per a equips professionals

La divulgació és una disciplina clau dins del sector cultural

Un projecte de mediació pot materialitzar-se a través de múltiples i diverses iniciatives. La nostra visió és treballar en plans que tinguin en compte les necessitats de l’usuari i que sàpiguen acostar-se a diferents tipus de públic emprant recursos com l’empatia.

Tant gestionant projectes puntuals, com a plans de mitjana i llarga durada, dissenyem i produïm involucrant diferents disciplines i actors, des del respecte i la sensibilitat cap als continguts i institucions amb els quals treballem. Perseguim obtenir resultats que impactin i ajudin a divulgar de manera creativa i innovadora.

Treballem amb diversos formats com ara el disseny de visites guiades, tallers per a públic infantil o familiar, passant per accions d’activació que, d’una forma puntual i específica, donin presència a un contingut durant un curt espai de temps o moment concret.

Contacta amb nosaltres

Tu també pots ser un dels nostres clients.
Emplena el formulari i t’ajudem.