Política de privacitat

Qui és el responsable de les vostres dades?

Mireia Domènech Pallarès i Silvana Solias Huélamo (d'ara en endavant RESPONSABLE) en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis de https://misterio.studio/ (d'ara endavant, el Lloc Web), s'inclouen als fitxers automatitzats específics d'usuaris dels seus serveis.

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial, i l'exercici de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Mireia Domènech Pallarès i Silvana Solias Huélamo. Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

Misterio Studio adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts a l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: [email protected].

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Misterio Studio.

El nostre lloc web no s'adreça a persones menors de 14 anys. No recollim informació personal de menors de 14 anys de manera premeditada. Si sou el tutor legal d'un menor que ens ha proporcionat informació personal, contacteu amb nosaltres a través del nostre correu electrònic [email protected] perquè se suprimeixi la informació personal del menor.

Quines categories de dades tractem?

Atenent les diferents finalitats i els tractaments realitzats des d’aquest Lloc Web i els canals de contacte especificats en aquest, es tractaran les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal i telèfon.
 • Dades de detalls d'ocupació: categoria professional, lloc de treball, empresa on presta els seus serveis i dades de contacte corporatius.
 • Dades acadèmiques i professionals: en aquells casos en què ens remeti el CV o l'usuari estigui interessat en algun dels processos de selecció, es podran tractar dades relatives a formació/titulacions, historial d'estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals , en el cas dels processos de selecció.
 • Dades de navegació: IP, ID de publicitat, el seu comportament al Lloc Web.
 • Altres dades facilitades directament per l'usuari a les comunicacions que mantingui a través dels canals habilitats a aquest efecte.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

El RESPONSABLE, tractarà les teves dades personals demanades a través del Lloc Web amb les finalitats següents:

 • Gestionar i atendre les sol·licituds de contacte dutes a terme per part de l'usuari, bé a través dels formularis habilitats a aquest efecte al Lloc Web, de les adreces de correu electrònic corporatives o altres formes de contacte que s'indiquin.
 • Gestionar la subscripció al butlletí informatiu realitzada a través del Lloc Web https://misterio.studio/, així com remetre periòdicament comunicacions comercials electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la seva activitat professional, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari es oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i de valor afegit per als usuaris finals, mitjans electrònics i/o convencionals, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari se n'oposi o revoqui el consentiment.
 • En cas que l'usuari remeti el seu CV, valorar i gestionar la seva sol·licitud d'ocupació o pràctiques i, si escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i la contractació de personal.
 • Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés, preferències i comportaments dels usuaris al Lloc Web.
 • Elaborar un perfil comercial sobre la base de la informació proporcionada per l'usuari per enviar-vos comunicacions comercials personalitzades sobre els serveis oferts. L'usuari podrà oposar-se en qualsevol moment que les dades siguin tractades amb aquesta finalitat.
 • Realitzar enquestes de qualitat i satisfacció relatives a la qualitat i satisfacció amb els serveis proporcionats, així com per dur a terme anàlisis dels informes i estadístiques obtinguts de les respostes.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.

Et recordem que et pots oposar a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça anteriorment indicada [email protected]. Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no se'n sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

En base a quina legitimació tractarem les vostres dades personals?

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix.

 • La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis del RESPONSABLE, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació. El tractament de dades derivat d’aquesta finalitat és el consentiment que l’usuari podrà retirar en qualsevol moment.
 • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició aquesta política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.
 • En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

En cas que l'usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part nostra pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: [email protected] o clicant a l'enllaç que us apareixerà a la part inferior de les comunicacions comercials remeses.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l'usuari en podrà revocar només un, no afectant els altres.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè al RESPONSABLE (Mireia Domènech Pallarès i Silvana Solias Huélamo).

Addicionalment, us informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui, poden ser comunicades a:

 • Administracions públiques, en els casos previstos a la llei, sobre la base del compliment d'una obligació legal.
 • Jutjats i Tribunals, en els casos previstos a la llei, sobre la base del compliment d'una obligació legal.
 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat, en els casos previstos a la llei, sobre la base del compliment d'una obligació legal.
 • Els bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis que siguin prestats per Misterio Studio als seus clients.
 • Altres professionals de l’àmbit jurídic, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

A més, el RESPONSABLE amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les vostres dades personals, les quals tractaran en nom i per compte del RESPONSABLE dades de l'usuari, amb motiu de la prestació de serveis. Seguim uns procediments rigorosos de selecció de proveïdors per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, inclosa la subscripció del corresponent contracte de tractament de dades de conformitat amb l'art. 28 del RGPD.

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d'allotjament compartit, el RESPONSABLE no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de la RGPD.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI el RESPONSABLE no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb què hi hagi una relació contractual prèvia, el RESPONSABLE sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar-ne la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

Et recordem que et pots oposar a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça anteriorment indicada. Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Canvis en la Política de privacitat

Per garantir que les directrius de protecció de dades compleixin sempre els requisits legals actuals, Misterio Studio es reserva el dret de realitzar canvis necessaris per trobar-se a cada moment, adequats a la legislació vigent.

Darrera actualització: 27 octubre 2023.