Com crear cartel·les per a una exposició

Les cartel·les d'exposició juguen un paper crucial en comunicar informació essencial sobre les obres exposades. En aquest article, explorarem els elements essencials per crear cartel·les efectives i funcionals que enriqueixin la visita a la teva exposició des de la nostra experiència dissenyant i muntant exposicions.

Què són les cartel·les?

Les cartel·les són més que un simple etiquetatge d'obres o objectes. Són eines informatives de petit format que connecten l'espectador amb l'obra en el seu recorregut per qualsevol exposició.

Més enllà dels panells informatius o les pròpies obres, les cartel·les ens aporten detalls aclaridors, l'element final a través del qual parlen les obres. El seu tamany reduït amaga informació tècnica tan important com la data, procedència i autor d'una peça, quelcom d'interès tant per al públic general com per als investigadors i experts. I per això, les cartel·les han de ser funcionals per a tots dos.

Investigació i contingut detallat

Per produir cartel·les el primer pas és generar els textos i continguts. Investiga sobre cada obra exposada o recopila la informació recollida al catàleg o al software corresponent (Museumplus, per exemple) per proporcionar informació detallada, incloent el context històric, la tècnica utilitzada i la inspiració darrere de l'obra.

Si hi ha més d'un objecte a l'exposició és important que consideris la coherència en els continguts, els visitants esperaran trobar un tipus de text similar, per la qual cosa si has decidit que les teves cartel·les contindran títol, autor i any, en la mesura del possible mantingues aquesta estructura base per a totes les cartel·les.

Per enriquir els continguts, les cartel·les poden incloure citacions o continguts complementaris per entendre millor els objectes exposats i la seva vinculació amb la mostra.

Cuida el llenguatge

A l'hora de redactar les cartel·les utilitza un llenguatge accessible perquè la informació sigui comprensible per a tots els visitants. Adapta el to i el vocabulari al target de la teva exposició, i si és necessari, prepara dos nivells d'informació perquè el contingut arribi a un públic més o menys especialitzat.

Divideix el text en paràgrafs o seccions per facilitar la lectura. Una estructura clara permetrà als visitants absorbir la informació de manera efectiva. Utilitza punts i apart per trencar el text, això ajudarà a evitar blocs de text densos i a fer que la informació sigui més digerible.

Tingues en compte que les cartel·les són elements petits on es proporciona informació rellevant i concisa sobre cada obra o objecte, per la qual cosa et recomanem evitar detalls innecessaris i concentrar-te en els aspectes més destacats. Utilitza la resta de panells expositius per oferir textos més llargs.

Disseny atractiu i consistent

El disseny de les cartel·les ha de ser atractiu i coherent amb l'aspecte expositiu. Utilitza tipografies de fàcil llegibilitat, colors que complementin l'obra i gràfics que facin destacar detalls importants si ho consideres necessari.

La llegibilitat és essencial per garantir que els visitants puguin llegir la informació sense esforç, per això selecciona tipografies que facilitin la lectura i colors que permetin un contrast amb el fons. Per mantenir un equilibri adequat en la longitud del text de les cartel·les es recomana usar de 10 a 25 paraules per línia, el que també ajudarà a la llegibilitat.

Un últim consell és que donis importància a la funcionalitat en el teu disseny: recorda que la funció de les cartel·les és informar, encara que puguis afegir elements gràfics extra, que aquests no distreguin el visitant de la informació essencial que les cartel·les han de transmetre.

Verificació de dades i correcció d'errors

Abans d'imprimir les cartel·les definitives, verifica totes les dades. Et recomanem que facilitis els arxius a més d'una persona per contrastar els possibles errors.

Els elements més sensibles a error solen ser els següents:

  • Errors ortotipogràfics
  • Errors en la datació de les peces
  • Mida inadequada del text
  • Poc contrast de color entre text i fons

Pots fer una prova impresa per corroborar que tot estigui correcte i assegura't de prestar especial atenció a aquests detalls abans d'imprimir els arxius finals!

Interactivitat

Com ja hem comentat, les cartel·les són elements petits que han de contenir informació breu i concisa, però què passa quan volem incorporar un gran volum d'informació? Sempre podem incloure codis QR o enllaços que redirigeixin a contingut en línia addicional. Pots enllaçar a entrevistes amb l'artista, vídeos del procés creatiu, galeries virtuals, traduccions a altres idiomes o qualsevol material multimèdia complementari.

Generar QR és un procés senzill i tens moltes eines gratuïtes a la xarxa que et permetran experimentar amb aquest mètode...

Les cartel·les són més que un simple etiquetatge d'obres o objectes. Són eines informatives de petit format que connecten l'espectador amb l'obra en el seu recorregut per qualsevol exposició.

Més enllà dels panells informatius o les pròpies obres, les cartel·les ens aporten detalls aclaridors, l'element final a través del qual parlen les obres. El seu tamany reduït amaga informació tècnica tan important com la data, procedència i autor d'una peça, quelcom d'interès tant per al públic general com per als investigadors i experts. I per això, les cartel·les han de ser funcionals per a tots dos.

Investigació i contingut detallat

Per produir cartel·les el primer pas és generar els textos i continguts. Investiga sobre cada obra exposada o recopila la informació recollida al catàleg o al software corresponent (Museumplus, per exemple) per proporcionar informació detallada, incloent el context històric, la tècnica utilitzada i la inspiració darrere de l'obra.

Si hi ha més d'un objecte a l'exposició és important que consideris la coherència en els continguts, els visitants esperaran trobar un tipus de text similar, per la qual cosa si has decidit que les teves cartel·les contindran títol, autor i any, en la mesura del possible mantingues aquesta estructura base per a totes les cartel·les.

Per enriquir els continguts, les cartel·les poden incloure citacions o continguts complementaris per entendre millor els objectes exposats i la seva vinculació amb la mostra.

Cuida el llenguatge

A l'hora de redactar les cartel·les utilitza un llenguatge accessible perquè la informació sigui comprensible per a tots els visitants. Adapta el to i el vocabulari al target de la teva exposició, i si és necessari, prepara dos nivells d'informació perquè el contingut arribi a un públic més o menys especialitzat.

Divideix el text en paràgrafs o seccions per facilitar la lectura. Una estructura clara permetrà als visitants absorbir la informació de manera efectiva. Utilitza punts i apart per trencar el text, això ajudarà a evitar blocs de text densos i a fer que la informació sigui més digerible.

Tingues en compte que les cartel·les són elements petits on es proporciona informació rellevant i concisa sobre cada obra o objecte, per la qual cosa et recomanem evitar detalls innecessaris i concentrar-te en els aspectes més destacats. Utilitza la resta de panells expositius per oferir textos més llargs.

Disseny atractiu i consistent

El disseny de les cartel·les ha de ser atractiu i coherent amb l'aspecte expositiu. Utilitza tipografies de fàcil llegibilitat, colors que complementin l'obra i gràfics que facin destacar detalls importants si ho consideres necessari.

La llegibilitat és essencial per garantir que els visitants puguin llegir la informació sense esforç, per això selecciona tipografies que facilitin la lectura i colors que permetin un contrast amb el fons. Per mantenir un equilibri adequat en la longitud del text de les cartel·les es recomana usar de 10 a 25 paraules per línia, el que també ajudarà a la llegibilitat.

Un últim consell és que donis importància a la funcionalitat en el teu disseny: recorda que la funció de les cartel·les és informar, encara que puguis afegir elements gràfics extra, que aquests no distreguin el visitant de la informació essencial que les cartel·les han de transmetre.

Verificació de dades i correcció d'errors

Abans d'imprimir les cartel·les definitives, verifica totes les dades. Et recomanem que facilitis els arxius a més d'una persona per contrastar els possibles errors.

Els elements més sensibles a error solen ser els següents:

  • Errors ortotipogràfics
  • Errors en la datació de les peces
  • Mida inadequada del text
  • Poc contrast de color entre text i fons

Pots fer una prova impresa per corroborar que tot estigui correcte i assegura't de prestar especial atenció a aquests detalls abans d'imprimir els arxius finals!

disseny de cartel·les expositives

BONUS: Producció - materials i sostenibilitat

A Misterio Studio creiem que és important tenir en compte criteris de sostenibilitat ambiental en la producció de qualsevol exposició. En la nostra experiència, és igualment possible dissenyar exposicions de diferent naturalesa intentant reduir cada vegada més la nostra petjada de carboni.

Abans de posar-te a pensar en aquest punt, tingues en compte que produir carteles (o qualsevol altre element per a la teva exposició) tindrà un impacte en el medi ambient. Partint d'aquí, el teu objectiu és intentar minimitzar la petjada en la producció de la manera més pràctica possible.

Analitza el temps de vida que hauran de tenir les teves carteles: són per a una exposició permanent o per a una exposició temporal? En el primer cas, t'interessa que les carteles siguin duradores i resistents perquè només les hagis de produir una única vegada. Tot i que en aquest cas l'impacte ambiental inicial sigui més gran, a la llarga prolongaràs la seva vida útil.

Si, per contra, es tracta de les carteles d'una exposició temporal i la durabilitat no és tan rellevant, considera l'ús de materials reciclats o biodegradables i evita l'ús de resines, coles o plàstics no reciclables.

BONUS: Accessibilitat

Creiem que la cultura hauria de ser un bé accessible per a tots els públics, per això tenir en compte criteris d'accessibilitat hauria de ser un imperatiu per a totes les exposicions del segle XXI.

Les carteles són elements que poden adaptar-se a persones amb diferents capacitats cognitives. Incloure missatges en braille es pot implementar de manera senzilla gràcies a l'ús de les impressores 3D. Generar continguts auditius pot ser una solució igualment vàlida tant per a persones invidents com per a poder oferir diversos idiomes durant la visita.

La ubicació de les carteles també jugarà un paper crucial en la seva percepció, i encara que no és una tasca fàcil trobar el lloc idoni per a tothom, et recomanem que facis proves per trobar-los una ubicació que permeti la seva visualització per part de tots els visitants, inclosos aquells que són usuaris de cadires de rodes o els nens, que són de menor alçada.