Branding i estratègia

L’eina capaç de crear connexions rellevants entre una marca i un públic.

Branding i estratègia

Treballem el brànding i estratègia integrals per a la teva marca.

Deixa’ns un missatge per a començar el disseny del teu projecte.

Com treballar el brànding en entorns culturals?

Una marca és aquella imatge mental que tenim formada sobre una activitat, agrupació, institució, empresa o fins i tot persona. En el sector cultural, és comú descurar la manera en què es projecten les qualitats associades a aquesta marca, deixant el treball de projecció del brànding en un segon pla. Treballar en una bona estratègia de brànding és essencial com a part d’una correcta planificació publicitària i pot aconseguir posar el teu projecte en el punt de mira del públic objectiu.

Estratègia de marca

Per la seva naturalesa, el brànding va lligat sempre a una estratègia, des de la part analítica fins a la implementació. Alguns factors bàsics en una estratègia de marca són:

  • Target de públic
  • Canals de comunicació i venda
  • Situació del sector
  • Proposta de valor
  • Posicionament en el mercat
  • Maduresa del projecte
  • Valors
  • Objectius a mig-llarg termini

Brànding vs identitat corporativa

Un error comú és confondre el Brànding amb la identitat corporativa. La identitat corporativa és la part gràfica del projecte (per exemple, formada per un logotip i altres elements), però el global del brànding va molt més allà del disseny. De fet, per a poder dissenyar una bona marca, és necessari ajudar-se del brànding i fer un estudi previ per a conèixer bé la situació, el mercat, les oportunitats, el posicionament, el propòsit, el públic, els valors de la marca i un llarg etcètera.

Branding i estratègia

Brànding i estratègia com a eina de creixement

Avui dia, el Brànding ha evolucionat molt i considerem les marques sistemes complexos que evolucionen i s’adapten al context més ràpid que mai. El Brànding és una gran eina per a ajudar als equips de comunicació, direcció, màrqueting i disseny a generar marques memorables i capaces de sobresortir dins del seu mercat.

Existeixen múltiples metodologies per a analitzar situacions i generar nous camps de treball per a un projecte. A Misterio Studio utilitzem diverses d’aquestes eines per a ajudar els nostres clients a trobar el seu focus i definir millor la seva marca, portant-la més lluny.

Ens especialitzem en cultura degut al nostre expertise i coneixement del sector. Entenem els seus públics i necessitats concretes, la qual cosa ens ajuda a generar estratègies amb rigor.

Disseny gràfic i estratègia per a cada fase del teu projecte, des del plantejament fins a l’execució i lliurament.
amination icon
Analitzem temàtica i necessitats
amination icon
Gestionem el procés i dirigim l’equip
amination icon
Entreguem el projecte clau en mà

Clients