The Sant Boi Museum produces this temporary exhibition based on archival research on local victims during the
Spanish Civil War (1936-1939) and World War II (1939-1945).

 

En aquest projecte es ret homenatge a totes aquestes persones de les quals, en alguns casos, no sabem res més que
els seus noms. Van ser víctimes directes o indirectes de la guerra: repressió, desaparicions, morts en combat,
malalties, morts en camps de concentració o a l’exili.

Año:
2017

Cliente:

Museu de Sant Boi

Repte

Ens trobem amb un projecte documental amb molta informació. 1400 santboians van ser mobilitzats durant la Guerra Civil dels quals 150 no van tornar. També es referencien tots els desapareguts que van sobreviure i aquells que van ser internats en camps de concentració o adscrits a batallons disciplinaris.

 

El material de treball que ens faciliten des de l’Arxiu són dades i fotografies que fan referència a aquestes persones i que s’han d’ordenar i mostrar-se al públic amb la sensibilitat que requereix la temàtica, de manera didàctica i dotant l’exposició de context històric.

Solució

Amb l’objectiu de personificar a cada un d’aquests desapareguts, vam decidir utilitzar fulls individuals per a les víctimes. D’aquesta manera, es ret homenatge a cadascuna d’elles, contextualitzant, i vam aconseguir mostrar el volum de desapareguts d’una manera visual.

 

Per dotar d’un context a la documentació, es crea una escenografia amb material original cedit per l’Arxiu i attrezzo
creat per a l’ocasió. També vam dissenyar un mapa que senyalitza la localització de les desaparicions dins de la península Ibèrica.

Projectes similars: