Disseny publicitari i comunicació gràfica

La comunicació gràfica uneix el disseny amb el màrqueting, buscant transmetre un missatge visual amb una intenció determinada.

Disseny publicitari i comunicació gràfica

Dissenyem la teva campanya publicitària.

Escriu-nos per a engegar el teu projecte.

Codis visuals en la comunicació gràfica

Tot projecte aspira a difondre la seva activitat d’una forma directa i ràpida per a ser compresa correctament per part d’una audiència.

Aquest és l’objectiu principal del disseny publicitari. Per a aconseguir aquest objectiu, és necessari un procés creatiu de creació de campanya que involucra diverses activitats, com són la investigació del mercat o sector, semiòtica, context sociocultural, prototipat, intenció, estudi del destinatari i el llenguatge, entre d’altres. Tots ells tenen un paper dins de l’estratègia global de l’acció publicitària i el pla d’acció a executar.

Centrant-nos en el disseny, és necessari tenir en compte la propia identitat corporativa, estratègia i brànding de l’emissor del missatge. Per exemple, no es dissenyarà igual la promoció d’un esdeveniment d’una galeria d’art que la d’un club esportiu. En cada cas, els codis seran diferents donades les diferències de to, públic, i la imatge gràfica de cada institució.

Disseny publicitari i comunicació gràfica

Suports i formats publicitaris

Són molts els suports i formats que poden utilitzar-se en la comunicació gràfica i la publicitat:

  • Banderoles
  • Díptics, tríptics i fulls de mà
  • Cartells i pòsters
  • Tanques publicitàries, marquesines, autobusos... (OPIS i MUPIS)
  • Displays físics en punts de venda
  • Vídeos en interior de vagons o túnels

Disseny publicitari, nexe entre públic i emissor

Hem de tenir sempre en compte que en cada tipografia, fotografia o il·lustració van implícits uns valors. Per això, les decisions de disseny a prendre són claus perquè la promoció funcioni de la forma desitjada i arribi el missatge correcte al públic correcte.

El disseny publicitari i, en general, la comunicació gràfica, són el nexe d’unió entre consumidors i marques. Si s’usen de manera correcta, serem capaces de generar empatia, connexió, desig i fins i tot conversa amb el nostre públic.

Comunicació gràfica per a museus

En l’àmbit museístic és habitual la necessitat de llançar campanyes de manera contínua. Activitats especials, portes obertes, exposicions temporals, programes educatius o biennals són alguns dels motius que poden motivar la necessitat de tenir una bona comunicació gràfica.

Aquesta pot donar-se en múltiples suports de petit format, però són els de gran format com a banderoles, lones o cartelleria les que poden arribar més fàcilment a un vianant o visitant ocasional de la ciutat o museu. Per exemple, els OPIS en el transport públic o les banderoles pels carrers de la ciutat permeten un gran abast de públic, estant a vegades parcialment subvencionat pel govern local.

Per descomptat, no podem oblidar el potencial d’una campanya gràfica en el mateix espai del museu, podent utilitzar-se des de la façana fins a espais diversos com un jardí, mur perimetral, hall, o zona de taquilles, entre altres.

Disseny gràfic i estratègia per a cada fase del teu projecte, des del plantejament fins a l’execució i lliurament.
amination icon
Analitzem temàtica i necessitats
amination icon
Gestionem el procés i dirigim l’equip
amination icon
Entreguem el projecte clau en mà

Clients