Disseny per a xarxes socials

Un canal de comunicació on cuidar la imatge que es projecta.

Disseny per a xarxes socials

Ens encarreguem del disseny de les teves xarxes socials.

Escriu-nos per a saber més.

El disseny a xarxes socials, part de la identitat de cada marca

Per a una bona gestió de les xarxes socials, és imprescindible parar-se a analitzar objectius i públic. Només d’aquesta manera podrem generar una bona estratègia de continguts i ser capaços d’emprar un codi comunicatiu adequat a les nostres necessitats.

Segons les característiques del projecte haurà de triar-se una xarxa social o altra. Bé sigui Instagram, LinkedIn o TikTok, totes elles necessiten una dedicació i estratègia a mitjà-llarg termini que inclou el disseny de les creativitats per a cada publicació, així com imatges de perfil, portades, vídeos i animacions.

Tota estratègia a xarxes socials ha d’estar orientada a donar presència en línia de qualitat al projecte i millorar els resultats segons els objectius de màrqueting de la marca. Tant en el cas de publicacions orgàniques com en publicitat, és bàsica la consistència i coherència en l’ús dels colors corporatius, tipografies, composició, etc.

En definitiva, cal un bon treball de disseny gràfic per a xarxes socials que segueixi unes directrius segons el sistema global de la identitat corporativa. I per descomptat, també cal que respongui a l’estratègia de brànding de la marca i l’estratègia de continguts en xarxes.

Disseny per a xarxes socials

Característiques especials del disseny gràfic per a xarxes socials

Dediquem dècimes de segon a cada publicació quan naveguem per una xarxa social. Un dissenyador gràfic per a xarxes socials ha de tindre en compte no sols la marca emissora sinó també la forma de consum de cada xarxa social. Cada plataforma és un univers amb llenguatges visuals propis, formats, públics i tipus d’interacció.

Per això és important una visió global de tota l’estratègia i el disseny en xarxes socials. Tindre un estil propi representatiu facilitarà el reconeixement dels usuaris, d’aquesta manera el públic serà capaç d’identificar quan un post respon a determinades característiques gràfiques associant-lo a la marca.

Il·lustracions, vídeo, animacions… Més enllà del disseny gràfic

La direcció d’art de les fotografies també és clau per a la imatge global d’una marca o projecte. Sense oblidar tampoc la producció de vídeo i animacions, que ha d’anar acord amb la resta de directrius gràfiques i amb el to global escollit.

A Misterio Studio ens encarreguem del disseny i direcció d’art dels teus continguts per a xarxes socials, incloent-hi il·lustracions o produint continguts en vídeo.

Disseny gràfic i estratègia per a cada fase del teu projecte, des del plantejament fins a l’execució i lliurament.
amination icon
Analitzem temàtica i necessitats
amination icon
Gestionem el procés i dirigim l’equip
amination icon
Entreguem el projecte clau en mà

Clients