La diferència entre Museografia i Museologia

Si t'has submergit en el fascinant món dels museus, és probable que hagis sentit dos termes que sovint es barregen: museografia i museologia.

Encara que tots dos estan intrínsecament lligats a l'àmbit museístic, existeixen importants diferències entre ambdues disciplines. En aquest article, desxifrarem la diferència fonamental entre museografia i museologia, dos pilars que sostenen qualsevol museu i ens permeten apreciar plenament el funcionament d'aquests espais culturals.

Què és la Museografia?

La museografia es refereix a la tècnica d'organitzar i dissenyar una exposició, és a dir, la manera de presentar les obres en un espai determinat.

Des de la disposició de les peces fins a la selecció de la il·luminació i la creació d'una narrativa coherent, la museografia busca captivar els visitants i transmetre un missatge clar i emocionant. En poques paraules, és la disciplina encarregada de transformar objectes en històries visualment impactants i és al que ens dediquem principalment aquí, a Misterio Studio.
Juntament amb el comissari, l'equip dedicat a la museografia genera un discurs visual basat en el discurs conceptual perquè obres i textos siguin presentats per a la seva correcta interpretació. La disposició estratègica de cada element, l'elecció de colors, la il·luminació adequada i la possible incorporació de tecnologia són aspectes crucials que conformen aquesta disciplina.

La museografia, per tant, busca una connexió emocional entre l'exposició i el públic amb l'objectiu de proporcionar una experiència enriquidora i memorable a aquells que travessen les portes del museu.

Què és la Museologia?

Mentre que la museografia se centra en la presentació física, la museologia aborda un espectre més ampli. La museologia és l'estudi més profund i analític dels museus com a institucions i la seva funció en la societat. Inclou la gestió, conservació, investigació i educació relacionada amb els objectes de valor cultural que resideixen en aquests espais.

La museologia no només es concentra en l'exhibició d'objectes, sinó també en el context històric, social i cultural que envolta cada peça. A més, es preocupa per la preservació a llarg termini de l'herència cultural, la planificació estratègica del museu i la interacció del museu amb la seva audiència i comunitat.

En general, es pot afirmar que el museòleg és un teòric dels museus que es concentra en les relacions de la institució en el seu context social i cultural.

diferències museologia i museografia

Origen: Etimologia de Museografia i Museologia

La confusió entre museografia i museologia sorgeix de la seva estreta relació lingüística i etimològica. Fa només un segle s'utilitzaven ambdós termes de forma indistinta, ja que les dues disciplines es barrejaven com l'estudi de les teories i pràctiques d'exhibició i conservació.

La paraula "museografia" té els seus orígens en el grec antic, on "Mouseion" es referia a un lloc dedicat a les Muses, deesses de les arts i les ciències en la mitologia grega. El sufix "-grafía" prové del grec "grapho", que significa "escriure" o "descriure". Així, la museografia es pot entendre literalment com la descripció o escriptura sobre un lloc dedicat a les Muses. Al llarg del temps, aquesta paraula va evolucionar per referir-se específicament a l'organització i presentació d'exposicions dins d'un museu.

Pel que fa a "museologia", la seva arrel també es troba en el grec, amb "Mouseion" novament essent el punt de partida. No obstant això, el sufix "-logia" prové de "logos", que es tradueix com "estudi" o "ciència". Per tant, la museologia es pot interpretar com l'estudi científic del museu. A diferència de la museografia, que se centra en la presentació visual, la museologia abasta una gamma més ampla d'aspectes, incloent-hi la recerca, la conservació i la gestió dels museus com a institucions culturals.

Objectius comuns de la Museografia i Museologia

Encara que la diferència entre museografia i museologia es basa en els seus enfocaments diferents, aquestes dues disciplines comparteixen un compromís comú amb la preservació i presentació del patrimoni cultural.

La museografia i la museologia treballen plegades per crear una experiència integral en els museus, i sovint es troben entrellaçades en la pràctica diària. La presentació visual d'objectes en una exposició (museografia) està intrínsecament vinculada a la gestió, recerca i conservació d'aquests objectes (museologia).

Ambdues disciplines treballen en conjunt per oferir experiències significatives i educatives, construint ponts entre el passat i el present per a les generacions futures.