Aquesta publicació, entre àlbum, anuari i llibre, recull la mirada i els valors que l’escola Patufet ha tractat transmetre al llarg dels seus cinquanta anys d’història. Es tracta d’una escola pública situada a L’Hospitalet de Llobregat fundada l’any 1969. Va néixer contra la dictadura i manté fins avui un fort sentiment de responsabilitat ciutadana.

Any:
2019

Client:

Escola Patufet i Museu de L’Hospitalet

Repte

L’Escola Patufet volia recopilar els seus cinquanta anys d’història. El resultat havia de ser apte per a totes les edats: professors, exalumnes, alumnes i les seves famílies.

Era important que anés més enllà d’una memòria, per captar l’essència de l’escola i la gran importància dels seus valors fundacionals: democràcia i progressisme.

Solució

Després de valorar la idea de fer una exposició, es va decidir finalment produir una publicació. Ens basem en els conceptes d’àlbum de fotos i anuari escolar per recopilar tota la informació d’una forma més lliure i lúdica.

Colors vius acompanyen les fotografies per captar el caràcter inquiet d’aquesta escola en evolució constant, deixant espai per a una mica de nostàlgia.

Memòria amb la mirada
posada en el futur

Projectes similars: