Experiència d’usuari i disseny d’interfícies (UX - UI)

L’experiència d’usuari (UX) i el disseny d’interfícies (UI) són dues disciplines molt diferents però complementàries per a crear entorns digitals funcionals.

Experiència d’usuari i disseny d’interfícies (UX - UI)

Dissenyem webs, apps i altres entorns digitals.

Contacta amb nosaltres per a materialitzar el teu projecte.

Disseny d’interfícies (UI)

Cada cop que fem servir un programa informàtic o realitzem una trucada amb un mòbil, estem utilitzant una interfície (User Interface). La interfície és el disseny que permet tindre una interacció amb un producte digital, donant-li ordres (icones d’acceptar o rebutjar una trucada, per exemple) i pel qual, el mateix sistema també pot donar informació a l’usuari (com pot ser un missatge d’error en emplenar un formulari).

Així doncs, el dissenyador d’interfícies s’encarrega de decidir l’estructura i aspecte que tindrà el producte a desenvolupar. Això comprèn des del contingut i ordre de cada pàgina, fins a l’estètica de botons, formularis, menús, tipografies, gràfics, etc. Com en tot projecte, el disseny haurà d’ajustar-se a les directrius generals de brànding i a un briefing que descrigui l’estratègia a seguir.

Per sobre de tot, l’objectiu serà combinar imatge amb funció, sempre afavorint a la funcionalitat. Quan parlem de dissenyar productes interactius aconseguir que siguin intuïtius, fàcils i còmodes per als usuaris és sempre l’objectiu principal.

Experiència d’usuari (UX)

Mentre la interfície està relacionada amb l’aparença i el disseny, l’experiència d’usuari es centra en la persona o persones que utilitzaran el producte. Amb l’objectiu de construir la millor experiència d’ús possible, aquest equip és l’encarregat d’analitzar el comportament i les accions del target mitjançant observació, entrevistes i recollida de dades, entre altres tècniques.

A diferència del UI, el UX és un concepte ampli que no sols abasta productes digitals, sinó que pot estudiar també la interacció amb un dispositiu, entorn o suport (per exemple, els botons d’un caixer automàtic). Abans de començar a traçar l’aspecte gràfic de qualsevol cosa, l’estudi UX s’encarrega de detectar necessitats, punts de fricció, desitjos, etc. Per exemple, un expert en experiència d’usuari estudia la reacció voluntària o involuntària davant una app, les emocions davant el disseny d’una web o les primeres accions intuïtives en un nou programari.

Experiència d’usuari i disseny d’interfícies (UX - UI)

En aquest procés de conèixer molt bé a l’usuari final intervenen coneixements transversals com la psicologia, la neurociència o el processament de dades. Aquelles accions que realitza un usuari durant la seva interacció amb un producte aporten informació de gran rellevància per a poder millorar o optimitzar experiències digitals.

Encara que és una disciplina que no es veu a simple vista, és present en les nostres activitats diàries com és enviar un email. Com en el disseny d’interfícies, “si no el notes, és que està ben fet”.

Les passes per a crear un producte digital

A Misterio Studio tenim experiència en la creació de productes i experiències digitals. És important que el client i tot l’equip implicat conegui les principals fases en aquesta mena de projectes:

  1. Estudi de context i experiència d’usuari
  2. Definició de l’arquitectura web
  3. Creació de wireframes
  4. Disseny d’interfícies
  5. Mostra del resultat en un prototip interactiu
  6. Testatge amb usuaris reals
  7. Estudi de resultats i ajustaments
  8. Desenvolupament

La correcta planificació de cada fase, així com una bona anàlisi i la col·laboració de tot l’equip, seran fonamentals perquè el projecte arribi a bon port. En els últims anys, s’han perfeccionat molt les tècniques i processos per a la creació d’aquesta mena de productes, havent-hi avui dia experiències de gran qualitat i molta competència.

Digitalització per a projectes culturals des del concepte fins a la seva implementació final.
amination icon
Analitzem temàtica i necessitats
amination icon
Gestionem el procés i dirigim l’equip
amination icon
Entreguem el projecte clau en mà

Clients