Trucs de “Chat GPT” per a museus i cultura el 2024

A l'era de la intel·ligència artificial, Chat GPT ha emergit com una eina versàtil que no només suscita debats ètics i socioculturals, sinó que també es converteix en un aliat estratègic per a professionals de diversos sectors.

En aquest article explorem trucs específics per potenciar el teu Chat GPT en l'àmbit cultural, brindant una perspectiva adaptada a professionals tècnics, emprenedors i amants del màrqueting cultural com a estudi especialitzat al sector.

1. Introducció: Ús responsable de Chat GPT i debats ètics

L'ús de la intel·ligència artificial encara no està regulat i presenta alguns debats ètics. Els drets d'autor i la privacitat són alguns dels punts més complexos, ja que encara que el text generat per Chat GPT assegura ser original i exempt de plagi, recull la informació de fonts no verificables i que, per fi, tenen un autor no reconegut.

Des d'aquest article pretenem ajudar-te a incorporar la IA, en concret Chat GPT, a les teves rutines de treball per fer-ho més fàcil i creatiu. En cap cas no pot reemplaçar totalment el treball d'una persona real i, per descomptat, cal revisar i verificar qualsevol dada obtinguda mitjançant la Intel·ligència Artificial.

Hi ha molts artistes que ja estan treballant amb el Chat GPT i altres Intel·ligències Artificials, de vegades com a eina creativa, i d'altres precisament per obrir debats. Seguint aquesta segona via, ens agrada, per exemple, el treball de l'artista i cineasta Carme Puche, que reflexiona sobre els biaixos racials i de gènere que presenten les IAs actualment.

2. Primers passos

Abans d'endinsar-te en els trucs, et convidem a explorar el xat com un joc. Accedeix a la pàgina oficial a https://chat.openai.com/ i crea un compte. Encara que hi ha comptes de pagament, la versió gratuïta és igualment útil i tots els trucs que us oferirem seran compatibles amb aquesta.

Un cop tingueu el vostre compte, exploreu les capacitats d'aquesta IA. Demana-li informació, juga i perd la por. Per optimitzar el seu ús al sector cultural, realitza proves específiques i afina les teves preguntes amb peticions més o menys complexes, així entendràs cada vegada millor com fer servir més eficientment el xat.

Per si vols fer una ullada ràpida i incloure alguns termes a la teva conversa amb el xat, al final d'aquest article trobaràs un glossari amb terminologia útil.

3. Personalitza el teu diàleg cultural

Fes que el xat parli en el llenguatge que el teu museu o projecte necessita. Personalitza el to perquè sigui únic, donant-li instruccions precises.
Per exemple, demana-li a Chat GPT que raoni o t'ofereixi idees com un personatge de la teva elecció.

"Proposa'm idees per organitzar un esdeveniment cultural com si fossis un especialista del MOMA Museum".

Això pot ser molt útil per impulsar la teva pròpia creativitat o per fer una mica de benchmarking dels teus col·legues de professió.

També et pots fer servir a tu mateix com a exemple. Utilitza Chat GPT per redactar els teus continguts, els teus e-mails, les teves comunicacions… Si vols que el xat utilitzi l'estil de redacció que has estat emprant fins ara, enganxa el text entre claudàtors i demana-li a Chat GPT que l'analitzi i utilitzi el teu text com a referència per a la redacció.
“Analitza el text entre claudàtors i desenvolupa una newsletter emprant el mateix estil de redacció”.

4. Instal·la plugins d'IA especialitzats

Converteix el teu Chat GPT en una màquina d'intel·ligència artificial completa mitjançant plugins com Chat GPT writer, Web Pilot i Box Script. Aquests potenciaran el rendiment i obriran noves possibilitats.

Chat GPT writer: un plugin gratuït que t'ajudarà a donar una resposta més ràpida als teus correus electrònics.

Web Pilot: Ideal per generar resums de pàgines extenses, una ajuda eficaç quan es treballa amb grans volums dinformació.

**Box Script: **El plugin que us permet resumir i convertir a text vídeos de YouTube.
I per si vols tafanejar altres intel·ligències artificials i les seves múltiples aplicacions, et recomanem visitar “hi ha una ia per a això”, el lloc web on trobaràs una compilació de plugins i IA's per a tot tipus d'usos.

5. Explora el món multimèdia

No et limitis al text. Pots generar imatges, vídeos i altres continguts multimèdia.
A més de fonts lliures de drets a llocs com Unsplash o Pexels (on trobaràs creacions d'autors de carn i os), explora IA's d'imatges com Google's Vision AI, Dall·e o Clarifai. Poden treure't d'algun problema i ajudar-te a descobrir noves idees i vies de treball.

trucs chat gpt cultura

6. Atenció a les actualitzacions

La tecnologia evoluciona ràpidament. Segueix de prop les actualitzacions del model Chat GPT i aplica-les. Els desenvolupadors proporcionen guies clares sobre aquest procés, i si tens dubtes sempre pots preguntar-li al mateix xat sobre com fer-ho ;)

Un model actualitzat tindrà accés a un volum d'informació més gran, per la qual cosa és possible que les vostres respostes siguin més completes i afinades.

7. Impulsa la interactivitat

El xat us pot ajudar a implementar funcions interactives per a la vostra audiència, com ara la creació d'enquestes, preguntes ràpides o trencaclosques culturals.

Pots incorporar ordres interactives a les teves converses amb Chat GPT per obtenir nous recursos i idees. Per exemple, "Crea una història sobre..." o "Genera un poema sobre...". Com més detallat sigui el prompt (la indicació que tu li donis) millors seran els resultats que obtinguis, doncs seran més adequats a les teves necessitats.

Per exemple, us pots demanar que adapti un relat complex a un públic infantil. O fer que converteixi un guió d’exposició en un quizz per a xarxes socials. Prova a jugar amb la tolerància a les respostes deixant més o menys creativitat al Xat. Transforma un tipus de contingut en un altre!

8. Optimitza les paraules clau

Si no et veuen, no existeixes. Aprofita l'ajuda del xat i millora la teva visibilitat als motors de cerca. Optimitza el SEO de la teva institució o projecte cultural fent servir paraules clau específiques per al teu sector.

Amb el xat pots aprofundir en quines són les paraules clau més adequades, demanar-li que t'ofereixi eines útils per investigar sobre aquest tema o fins i tot demanar que et generi textos optimitzats per als motors de cerca més usats com Google.

9. Millora la teva comunicació en línia

A hores d'ara deu haver vist que les teves converses amb Chat GPT poden adaptar-se a necessitats de diferent índole. Una altra proposta és que el facis servir com a suport en el desenvolupament de la teva comunicació digital.

Chat GPT pot ser un gran aliat a l'hora de proposar noves idees i formats. Pregunta-li sobre les últimes tendències en xarxes socials i demana-li que adapti els teus continguts als formats o estils més actuals. Fins i tot pots demanar-li directament idees de posts i reels sobre un tema determinat, com ara: “Dóna'm 10 idees de posts per a Instagram sobre escultura barroca, dirigits a públic jove d'entre 15 i 25 anys”.

També pots segmentar les comunicacions per parlar a diferents sectors del teu públic. Demana revisió dels teus textos al Xat tenint en compte a qui van dirigits, els teus objectius i les darreres tendències a la xarxa.

10. Glossari: terminologia útil

T'animem que segueixis investigant sobre les IAs i Chat GPT. Hi ha una infinitat de fonts d'informació per endinsar-te en els seus usos i capacitats.
Per posar-t'ho una mica més fàcil et deixem un glossari de conceptes útils per poder comunicar-te millor amb el xat i per entendre en profunditat els innombrables continguts que trobaràs a la xarxa. Bona sort!

-Prompt:
Es refereix a l'entrada de text proporcionada per l'usuari per sol·licitar una resposta del model Xat GPT. És la instrucció inicial que guia la generació de text coherent i rellevant.

 • Tolerància:
  En el context de xat GPT, la tolerància es refereix al grau de flexibilitat permès en les respostes generades pel model. Una alta tolerància pot donar respostes més creatives però menys precises.

 • Model de Llenguatge GPT:
  Un model de llenguatge basat en l'arquitectura GPT (Generative Pre-trained Transformer), dissenyat per comprendre i generar text de manera coherent. Xat GPT utilitza aquest tipus de model per a converses interactives.

 • Fine-tuning:
  Procés d'ajust addicional realitzat en un model pre entrenat com a GPT per adaptar-lo a tasques específiques o dominis particulars. Permet millorar el rendiment en contextos especialitzats.

-** Generació de Llenguatge Natural:**
Habilitat del model Xat GPT per produir text de manera coherent i contextualment rellevant, imitant l'estil i el to de conversa humana.

 • Entrenament No Supervisat:
  Mètode d'entrenament de models com Xat GPT on es fa servir un gran conjunt de dades sense etiquetes, permetent al model aprendre patrons i estructures per si mateix.

En resum, aquests trucs de XAT GPT per a museus poden ajudar a l'estratègia cultural. Personalitza, amplia, actualitza, impulsa la interactivitat i juga amb les possibilitats! Segur que et sorprèn!